Ecografii:

 • Ecocardiografie abdomen superior 60 lei
 • Ecografie abdomen inferior 60 lei
 • Ecografie abdominală generală 80 lei
 • Ecografie tiroidă 100 lei
 • Elastografie tiroidă 150 lei
 • Ecografie musculoscheletală 60 lei
 • Ecografie Doppler venos:
 • Unilateral 80 lei
 • Bilateral 140 lei
 • Ecocardiografie 120 lei
 • Ecografie artere carotide bilateral 120 lei
 • Ecografie sân unilateral 70 lei
 • Elastografie sân unilateral 150 lei
 • Ecografie testicule, prostata 70 lei
 • Elastografie testicule, prostata 150lei
 • Ecografie sân bilateral + abdomen 200 lei
 • Ecografie sân bilateral + tiroidă 180 lei
 • Ecografie tiroida + abdomen 160 lei
 • Ecocardiografie + ecodoppler color 180 lei
 • EKG 30 lei
 • Audiograma 30 lei